• Joelle Goossens, vertrouwenspersoon van VV Schimmert.

 • VV Schimmert wil een (sociaal) veilige voetbalvereniging zijn en blijven, waar iedereen met plezier kan voetballen en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren, pesten, agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen te voorkomen.

  Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de een één grap is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn.

  Je kunt het beste iemand direct aanspreken wanneer je ongewenst gedrag ervaart.

  In de praktijk blijkt dit niet altijd gemakkelijk te zijn. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede kunnen ervoor zorgen dat je er mee rond blijft lopen. In zo’n  geval is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.

  Als je met iemand wil praten over iets vervelends wat je is overkomen binnen de vereniging of wanneer je grensoverschrijdend gedrag van andere wilt melden, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon.

  Bij VV Schimmert is dat  Joelle Goossens. Zij luistert en zoekt samen met jou naar een geschikte oplossing en verwijst, eventueel door naar hulpinstanties, alles in goed overleg met jou.


  Blijf er dus niet mee rondlopen neem gerust contact met haar op!

   Joelle Goosens

  Je kan haar bereiken op:

  juulke09@hotmail.com

  06-13 48 33 03

   

  Spreek  je liever met een onafhankelijk persoon buiten VV Schimmert over onacceptabel gedrag binnen de sport dan kun je terecht bij het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF. (Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie).

  Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. In een vertrouwelijke gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je kunt nemen om de ongewenste situatie aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

  Vertrouwenspunt Sport kun je bereiken op het gratis nummer 0900-2025590.

  Je kunt ze ook een e-mail sturen: centrumveiligesport@nocnsf.nl